Strona Główna BIP Strona Główna
Książeczka wojskowa
 

WYDANIE DUPLIKATU KSIĄŻECZKI WOJSKOWEJ.

Ważne !!!!

Przed złożeniem wniosku o wydanie duplikatu książeczki wojskowej, w związku z jej zagubieniem lub zniszczeniem, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie
z WKU w Sanoku tel. 261-156-614 lub 261-156-615 celem sprawdzenia przynależności do ewidencji wojskowej WKU w Sanoku.

W celu wydania duplikatu książeczki wojskowej należy:

  1. ze strony internetowej pobrać (druk) i wypełnić zawiadomienie o utracie (zniszczeniu) książeczki wojskowej będące wnioskiem o wydanie duplikatu książeczki wojskowej;
  2. dokonać wpłaty w wysokości 28 PLN w każdym urzędzie pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nr: 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001, Urząd Miasta Sanoka, 38-500 SANOK, ul. Rynek 1, tytułem: opłata skarbowa za wydanie duplikatu książeczki wojskowej;
  3. dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień, 38-500 SANOK, ul. Lipińskiego 109 wypełniony i podpisany wniosek wraz z załącznikami:

  • druk wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie przelewu bankowego);
  • jedno aktualne zdjęcie, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, o wymiarach: 35 x 45 mm, przedstawiające lewy półprofil z widocznym lewym uchem - zdjęcie należy imieniem i nazwiskiem opisać na odwrocie ołówkiem.

Odbiór duplikatu książeczki wojskowej tylko osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego  tożsamość.

 


Opracował: Rafał Mazur