Strona Główna BIP Strona Główna
Zaświadczenie
 

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA

Przed złożeniem wniosku o wydanie zaświadczenia w sprawie powszechnego obowiązku obrony, należy skontaktować się osobiście lub telefonicznie z WKU w Sanoku tel. 261-156-614 lub 261-156-615 celem sprawdzenia przynależności do ewidencji wojskowej WKU w Sanoku.

W celu wydania zaświadczenia dotyczącego:

 • przebiegu służby wojskowej lub zastępczej służby wojskowej;
 • uregulowania stosunku do służby wojskowej;
 • wykonania innego powszechnego obowiązku obronnego (świadczenia osobistego, rzeczowego, złożenia przysięgi wojskowej itp);
 • rodzaju i okresu odbywania zastępczej służby wojskowej w formie przymusowego zatrudnienia w kopalni węgla, kamieniołomie, zakładzie pozyskiwania i wzbogacania rud uranu w latach 1949-1959;
 • służby wojskowej żołnierza z poboru 1949 roku wcielonego do ponadkontyngentowych brygad „Służba Polsce” i przymusowo zatrudnionego w kopali węgla lub kamieniołomie;
 • służby wojskowej w batalionach budowlanych w ramach odbywania zasadniczej służby wojskowej w latach 1949 - 1959;
 • udziału w działaniach poza granicami państwa w ramach misji pokojowych lub stabilizacyjnych;

należy:

 1. ze strony internetowej pobrać (druk) i wypełnić wniosek o wydanie zaświadczenia;
 2. w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały poza granicami RP dokonać wpłaty w wysokości 46 PLN w kasie Urzędu Miasta w Sanoku, w każdym urzędzie pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy nr: 85 8642 0002 2001 0060 4703 0001, Urząd Miasta Sanoka, 38-500 SANOK, ul. Rynek 1, tytułem: opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia, osoby zameldowane na pobyt stały na terenie RP są zwolnione z opłaty skarbowej;
 3. dostarczyć osobiście lub drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień, 38-500 SANOK, ul. Lipińskiego 109 wypełniony i podpisany wniosek wraz z ewentualnymi załącznikami:
 4. druk wniesienia opłaty skarbowej (potwierdzenie przelewu bankowego) dotyczy obywateli zameldowanych na pobyt stały poza granicami RP;
 5. inne dokumenty mogące potwierdzić dane wymagane do wystawienia zaświadczenia (kserokopie książeczek wojskowych, zaświadczenia innych organów państwowych).

Wydanie zaświadczenia nastąpi nie później niż do 7 dni, a jego  odbiór możliwy osobiście lub drogą pocztową .


Opracował: Rafał Mazur