Strona Główna BIP Strona Główna
Informacja główna
 
WITAMY NA STRONIE BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W SANOKU


     Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) WKU w Sanoku jest stroną internetową, która umożliwia powszechny i bezpłatny dostęp do informacji publicznej, będącej w posiadaniu resortu obrony narodowej. Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej są:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej;
  • Decyzja Nr 209/MON z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2014 r.,poz. 172);
  • Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie wzoru wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznje (Dz. U. 2012 r., poz 94).

 

 

 

Opracowała: Monika Wójcik