Strona Główna BIP Strona Główna
Adresy i telefony
 

TELEFONY I ADRESY INSTYTUCJI, KTÓRE ZAJMUJĄ SIĘ REKONWERSJĄ KADR

Zespół ds. Polityki Rekonwersji DSS MON
00-911 Warszawa. Al. Niepodległości 218
tel. 261-845-512,
fax : 261-845-599

Centralny Ośrodek Aktywizacji Zawodowej
02-097 Warszawa, ul. Banacha 2
tel. 261-826-717, fax. 261-826-674,
 e-mail: coaz.warszawa@mon.gov.pl

Ośrodek Aktywizacji Zawodowej w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5
tel. 261-183-641/642/643/644
fax: 261-183-643
e-mail: oazlublin@ron.mil.pl

Wojskowe Biuro Emerytalne w Lublinie
20-904 Lublin, ul. Spadochroniarzy 5a
tel. 261-183-399
e-mail: wbelublin@ron.mil.pl

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie
35-301 Rzeszów, ul. Lwowska 4,
Specjalista do spraw rekonwersji kadr WSzW Rzeszów

tel. 261-155-514,
fax 261-155-041
e-mail: wszwrzeszow@ron.mil.pl

Wojskowa Komenda Uzupełniń w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109,
Specjalista WPMiAR

tel. 261-156-618,
fax 261-156-609
e-mail: wkusanok@ron.mil.pl

 Opracowała: Dorota Lasek