Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje
 

REKONWERSJA - PRZEKWALIFIKOWANIE ZAWODOWE

 


     "... ogół przedsięwzięć podejmowanych wobec żołnierzy zwalnianych i zwolnionych
z zawodowej służby wojskowej w zakresie doskonalenia zawodowego, przekwalifikowania zawodowego (przyuczenia do zawodu), pośrednictwa pracy
i praktyk zawodowych...."

     Celem rekonwersji jest przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku pracy przez wyposażenie w odpowiednią wiedzę, nauczenie samodzielnego poszukiwania pracy, pomoc w jej znalezieniu, a także udzielenie wskazówek w zakresie samodzielnego podejmowania działalności gospodarczej.

 

 

Opracowała: Dorota Lasek