Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualne informacje o naborze
 

14.08.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 16 bpd w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej:

·         Celowniczy; STE: 72; SW1: 20B78; UP: 0/1

·         Kierowca-kucharz; STE 72; SW1: 38T64; SW2: 38B61; UP: 0/1

·         Saper; STE: 72; SW1 34A64; UP: 0/1

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzone zostaną w 2017 roku w niżej podanych terminach:

·         12 i 26 wrzesień;

·         10 i 24 październik;

·         14 i 28 listopad;

·         05 i 12 grudzień.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel. 261-156-648).

 

ppor. Witold MOTYKA 

 

14.08.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej oraz NSR:

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy NSR.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel. 261-156-648).

 

ppor. Witold MOTYKA

 

 

 

07.08.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w każdą środę w godz. 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00) prowadzone są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 5 pinż Szczecin Podjuchy 

(ul. Metalowa 39).

Najbliższe kwalifikacje odbędą się w dniach 09 i 16.08.2017 r.

Do kontaktów roboczych w przedmiotowej sprawie wyznaczony został:

młodszy podoficer specjalista sekcji personalnej S-1-  chor. Sławomir NIKODEM tel. 261454788.

Kierowani na kwalifikacje powinni:

- spełniać wymagania powołania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;

- posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienionych  w załączniku;

- życiorys (CV)

 

                                                         WYKAZ STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIKACJAMI

lp

NAZWA STANOWISKA

NIS

STE

nr SW

LICZBA STANOWISK OBJĘTYCH KWALIFIK.

UWAGI

1

ELEKTROMECHANIK

SZER./ST.SZER.

34T64

 

3

Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV

2

MŁODSZY KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

38T64

 

3

 

Prawo jazdy kat. C

3

MŁODSZY KIEROWCA RADIOTELEFONISTA

SZER./ST.SZER.

38T64

28B65

 

1

Prawo jazdy kat. C, Preferowana znajomość języka angielskiego

4

KIEROWCA

 

SZER./ST.SZER.

 

38T65

 

2

Prawo jazdy kat. C+E

5

STARSZY ELEKTROMECHANIK

 

SZER./ST.SZER.

 

34T72

 

1

Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV

6

MŁODSZY KUCHARZ

 

SZER./ST.SZER.

 

38B61

 

1

Preferowane wykształcenie gastronomiczne

7

OPERATOR

 

SZER./ST.SZER.

34A75

 

1

Preferowane posiadanie uprawnień do obsługi

SŁ-34 oraz UMI

8

KIEROWCA RATOWNIK

 

SZER./ST.SZER.

 

38T62/40H61

 

1

Prawo jazdy kat. B

Preferowane posiadanie  kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy

ppor. Witold MOTYKA

 


28.07.2017 r.


Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 3 batalionie zmechanizowanym (garnizon Trzebiatów) istnieją wolne wakaty w korpusie szeregowych zawodowych.
Jednocześnie informujemy, że kwalifikacje na wolne stanowiska rozpoczną się 4 września 2017r. od godz. 8.00.

Kandydaci na żołnierzy zawodowych powinni posiadać:

 • dowód osobisty, prawo jazdy, książeczkę wojskową,
 • świadectwo ukończenia szkoły,
 • wszelkie zaświadczenia potwierdzające nabyte kwalifikacje,
 • zaświadczenie o odbytych ćw. rotacyjnych (w przypadku żołnierzy NSR, którzy je odbyli),
 • CV,
 • zaświadczenie lekarskie o możliowści przystąpienia do egzaminu sprawności fizycznej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


24.07.2017 r.


Nabór żołnierzy rezerwy w ramach NSR

Informujemy, że w 3 Kompanii Regulacji Ruchu istnieją wolne nieobsadzone stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy rezerwy w ramach NSR:

 • dowódca punktu - starszy dyspozytor;
 • dyspozytor;
 • dowódca drużyny;
 • celowniczy - regulujący;
 • regulujący.

Data kwalifikacji odbędzie się po uzgodnieniu telefonicznym z JW.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


21.07.2017 r.


Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty w korpusie szeregowych zawodowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).


ppor. Witold MOTYKA


20.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy,że w JW. Nr 4495 Kraków istnieją wolne wakaty w korpusie szeregowych zawodowych.

Jednocześnie informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów w następujących terminach:

 • 12, 26 września 2017r.;
 • 10, 24 października 2017r.;
 • 14, 28 listopada 2017r.;
 • 05, 12 grudzień 2017r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA

 


20.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW. Nr. 4391 Tomaszów Mazowiecki zmieniła termin przeprowadzenia procesu kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych z 04 września 2017r. na 08 września 2017r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).


ppor. Witold MOTYKA

 


 

11.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 18 batalionie powietrznodesantowym w Bielsku Białej istnieją wolne wakaty w korpusie szeregowych zawodowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).


ppor. Witold MOTYKA


06.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że strukturach 2 pułku rozpoznawczego w Hrubieszowie istnieją wolne wakaty na stanowiska służbowe.

W przypadku zgłoszenia się kandydatów po przeprowadzonej weryfikacji istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej.

 

 

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


06.07.2017 r.
Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym Kraków zostaną przeprowadzone w następujących terminach:

 

 • 13 wrzesień 2017r.
 • 11 październik 2017r.
 • 8 listopad 2017r.
 • 13 grudzień 2017r.

Jednocześnie informujemy, że w 16 batalionie przeprowadzane będą kwalifikacje dla kandydatów w następujących terminach:

 • 12,26 września 2017r.
 • 10,24 października 2017r.
 • 14,28 listopada 2017r.
 • 05,12 grudzień 2017r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


04.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).


ppor. Witold MOTYKA


04.07.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w każdy czwartek w miesiącu sierpniu br., (tj. 03.08., 10.08., 17.08., 24.08., 31.08.) od godz 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

 

 • w korpusie oficerów rezerwy
 • w korpusie podoficerów rezerwy
 • w korpusie szeregowych zawodowych

Kwalifikacje są prowadzone w II etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej
Etap II -rozmowa kwalifikacyjna.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).


ppor. Witold MOTYKA


29.06.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:


Informujemy, że w dniach  07.07.2017r. oraz 4.09.2017r. o godz. 08:30 w JW 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul.Piłsudksiego 72 3 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie  szeregowych zawodowych. Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczkę zawodową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


23.06.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy,że 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej na stanowiskach:

 • kierowca-radiotelefonista (SW1:38T62, SW2:28B65);
 • saper (SW1:34A64)

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w/w JW przeprowadzone zostaną w następujących terminach:

 • 27 czerwiec
 • 12 i 26 wrzesień
 • 10 i 24 październik
 • 14 i 28 listopad
 • 05 i 12 grudzień

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA22.06.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

   Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz żołnierzy NSR.

 

   W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących stanowisk oraz samego procesu naboru i przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny (tel.261-156-648).

ppor. Witold MOTYKA


21.06.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w dniu 12.07.2017r. o godz. 08:00 w 3 batalionie radiotechnicznym w Sandomierzu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (tylko w stopniach kpr. – mł. chor.) oraz szeregowych.

 

stopień

nazwa stanowiska

SW

szer.

st. szer.

Elektronik - metrolog

22G61

30B68

szer.

st. szer.

Kucharz

38B61

szer.

st. szer.

Operator

28B66

szer.

st. szer.

Operator - elektromechanik

22G61

22G66

szer.

st. szer.

Kierowca (kat. C+E) - elektromechanik

38T65

38T78

szer.

st. szer.

Elektromechanik

22G61

szer.

st. szer.

Młodszy kierowca (kat. B) - ratownik

38T62

40H61

kpr.

st. kpr.

plut.

Samodzielny operator

22G24

22G23

kpr.

st. kpr.

plut.

Młodszy technik

22G25

kpr.

st. kpr.

plut.

Młodszy technik

22G24

22G23

sierż.

st. sierż.

mł. chor.

Technik

22G24

22G23

sierż.

st. sierż.

mł. chor.

Technik

22G24

22G23

sierż.

st. sierż.

mł. chor.

Dowódca radiostacji

28B26

 

 

 

 


Wymagania:

 • ukończenie szkolenia w ramach służby przygotowawczej lub odbycie w przeszłości zasadniczej służby wojskowej;
 • zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań do zdawania WF;
 • strój sportowy.

Dodatkowymi atutami będą:

 • przydział w ramach NSR oraz odbycie ćwiczeń rotacyjnych;
 • udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie techniczne;
 • dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
 • udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Szczegółowych informacji udzielają:

 • kpt. Tomasz WERNICKI – tel. 261-514-511;
 • chor. Janusz PIĘTOWSKI – tel. 261-514-514.

Więcej informacji można również uzyskać w WKU Sanok, tel. 261-156-648.

ppor. Witold MOTYKA


12.06.2017

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:
Informujemy, że w JW 2901 (5 Pułk Inżynieryjny) Szczecin-Podjuchy ul.Metalowa 39, od czerwca 2017 r. w każdą środę miesiąca w godzinach 08.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00) odbywać się będą kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Najbliższe kwalifikacje przeprowadzone będą w dniu 21.06.2017 r.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 

 

 

 

ppor. Witold MOTYKA


25.01.2017

Informujemy że w dniu 08.02.2017 r. w jednostce wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż. - mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są nw. specjaliści:

 

stopień

nazwa stanowiska

SW

miejscowość

szer.

st.szer.

kucharz

38B61

Sandomierz

szer.

st.szer.

młodszy operator

38C62

Sandomierz

szer.

st.szer.

operator -kierowca (kat. C+E)

22G61

38T65

Sandomierz

szer.

st.szer.

operator-elektromechanik

22G61

22G66

Sandomierz

szer.

st.szer.

młodszy kierowca (kat. B) - elektromechanik

38T62

28B70

Sandomierz

szer.

st.szer.

kierowca kat. D

38T68

Wysoka Głogowska (k. Rzeszowa)

sierż./stsierż.

/mł.chor.

technicy

stacji radiolokacyjnych

22G24

22G23

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)

Konkretne stanowiska zostaną przedstawione ewentualnym kandydatom po pozytywnym przejściu kwalifikacji.
Wymagane jest aby kierowani kandydaci ukończyli szkolenie w ramach służby przygotowawczej lub odbyli w przeszłości zasadniczą służbę wojskową. Przydział w ramach NSR oraz odbycie ćwiczeń rotacyjnych nie jest wymagane choć będzie dodatkowym atutem.
W związku z dużą ilości kandydatów do służby proszę o kierowanie na kwalifikacje jedynie osoby spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie techniczne;
 • odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych;
 • dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
 • udokumentowane osiągnięcia sportowe.

Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy). Po egzaminie odbędzie się rozmowa w trakcie której może nastąpić sprawdzenie wiedzy przydatnej na stanowisku, na które dana osoba kandyduje jak i ogólnej wiedzy o Siłach Zbrojnych. Godzina rozpoczęcia kwalifikacji - 8:00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 25.01.2017.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 27.01.201 7r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się.

Jednocześnie informujemy, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017r.

Termin stawiennictwa w ww. terminach o godzinie 8.30, JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procesu naboru, oraz przebiegu służby wszystkich chętnych prosimy o osobiste stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku ul. Przemyska 1 lub o kontakt telefoniczny tel. 261 156 616, 261 156 648.13.12.2016

 

 

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 13 i 27 stycznia, 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar13.12.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW. 4494 (16 batalion powietrznodesantowy) w Krakowie ul. Wrocławska 82, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych i Narodowych Sił Rezerwowych w 2017 r. w następujących terminach:

 

 • 10, 24 stycznia;
 • 07, 21 lutego;
 • 07, 21 marca;
 • 11, 25 kwietnia;
 • 09, 23 maja;
 • 13, 27 czerwca;
 • 12, 26 września;
 • 10, 24 października;
 • 14, 28 listopada;
 • 05, 12 grudnia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar01.12.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy , że w Jednostce Wojskowej 5077 (3 kompania regulacji ruchu) w Nisku ul. Sandomierska 20 w dniu 07.12.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 

 

 20.10.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 8:00 w JW. 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych na stanowiska: kierowca kat C, C+E, kierowca elektromechanik.

Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 

 14.10.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 8:00 w JW. 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych na stanowiska: kierowca kat C, C+E, kierowca elektromechanik.

Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 30.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu w dniach 05 i 07 lipca 2016 r. od godz. 08.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 21.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej i NSR:

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3928 (5 batalion strzelców podhalańskich) w Przemyślu ul. 29 listopada 1 w dniu 28.06.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 
02.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 03 i 17 czerwca 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 20.05.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Informujemy również, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68 w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 21.04.2016

 

 

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 (5 pułk inżynieryjny) w Szczecinie ul. Metalowa 39 w każdą środę w godz. 8.00 – 12.00 prowadzone są kwalifikacje dla kandydatów na wolne stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


29.03.2016
Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:
Informujemy, że w:

 

 

 

 • JW. 3391 (3 batalion zmechanizowany) w Zamościu ul. Piłsudskiego 36 w dniu 12.04.2016 o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie występują wakujące stanowiska służbowe w n/w specjalnościach:
  • Główny Księgowy – Szef Finansów (mjr);
  • Zastępca Głównego Księgowego (por./kpt);
  • Kierownik Ambulatorium (por./kpt).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


08.03.2016 Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej w 2016 r.: Informujemy, że w:

 

 

 

 

 

 • JW. 1749 (12 Brygada Zmechanizowana) w Szczecinie ul. Al. Wojska Polskiego 250, w dniu 15.03.2016 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • JW. 3533 (3 batalion radiotechniczny) w Sandomierzu ul. Mickiewicza 38, w dniu 11.03.2016 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych;
 • JW. 4071 (11 batalion dowodzenia) w Żaganiu w dniu 16.03.2016 r. w godz. 08.00 – 12.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


22.02.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 04 marca 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 

 

 

 Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej i NSR w 2016 r.:
Informujemy, że w:

JW. 4009 (6 batalion dowodzenia) w Krakowie występują wolne wakaty na stanowiskach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w każdym korpusie osobowy. Kwalifikacje będą przeprowadzane w terminach:

 

 • 09, 23 lutego;
 • 08, 22 marca;
 • 12, 26 kwietnia;
 • 10, 24 maja;
 • 14, 28 czerwca;
 • 05, 12 lipca;
 • 23, 30 sierpnia;
 • 13, 27 września;
 • 11, 25 października;
 • 08, 22 listopada;
 • 01, 13 grudnia.

JW. 4686 (6 batalion logistyczny) w Krakowie ul. Głowackiego 1, występują wolne wakaty na stanowiskach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzane w terminach:

 • 09, 23 lutego;
 • 10, 30 marca;
 • 12, 26 kwietnia;
 • 10, 24 maja;
 • 14, 28 czerwca;
 • 06, 27 września;
 • 11, 25 października;
 • 15, 29 listopada;
 • 06, 13 grudnia.

JW. 4228 (3 Regionalna Baza Lotnicza) w Krakowie ul. Montelupich 3, odbędą się kwalifikacje do NSR w terminach:

 • 23 marca;
 • 20 kwietnia;
 • 18 maja;
 • 22 czerwca;
 • 20 lipca;
 • 24 sierpnia;
 • 21 września;
 • 19 października;
 • 16 listopada;
 • 21 grudnia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar


05.02.2015r

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w:

 • 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68 w dniu 24.02.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych;
 • 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dniu 10.02.2016 r. w godz. 08.00 – 12.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar