Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualne informacje o naborze
 

25.01.2017

Informujemy że w dniu 08.02.2017 r. w jednostce wojskowej Nr 3533 w Sandomierzu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż. - mł. chor.) oraz szeregowych zawodowych.
Kwalifikacje mają na celu pozyskanie kandydatów na aktualnie wakujące stanowiska służbowe oraz zebranie informacji o kandydatach na stanowiska planowane do uwolnienia w roku 2017. Poszukiwani są nw. specjaliści:

stopień

nazwa stanowiska

SW

miejscowość

szer.

st.szer.

kucharz

38B61

Sandomierz

szer.

st.szer.

młodszy operator

38C62

Sandomierz

szer.

st.szer.

operator -kierowca (kat. C+E)

22G61

38T65

Sandomierz

szer.

st.szer.

operator-elektromechanik

22G61

22G66

Sandomierz

szer.

st.szer.

młodszy kierowca (kat. B) - elektromechanik

38T62

28B70

Sandomierz

szer.

st.szer.

kierowca kat. D

38T68

Wysoka Głogowska (k. Rzeszowa)

sierż./stsierż.

/mł.chor.

technicy

stacji radiolokacyjnych

22G24

22G23

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)

Konkretne stanowiska zostaną przedstawione ewentualnym kandydatom po pozytywnym przejściu kwalifikacji.
Wymagane jest aby kierowani kandydaci ukończyli szkolenie w ramach służby przygotowawczej lub odbyli w przeszłości zasadniczą służbę wojskową. Przydział w ramach NSR oraz odbycie ćwiczeń rotacyjnych nie jest wymagane choć będzie dodatkowym atutem.
W związku z dużą ilości kandydatów do służby proszę o kierowanie na kwalifikacje jedynie osoby spełniające co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

 • udokumentowane stosownymi świadectwami i zaświadczeniami wykształcenie techniczne;
 • odbycie szkolenia w wymienionych specjalnościach wojskowych;
 • dodatkowe uprawnienia przydatne na wskazanych stanowiskach;
 • udokumentowana znajomość języka angielskiego (wg STANAG 6001);
 • udokumentowane osiągnięcia sportowe.
Podczas kwalifikacji planowane jest przeprowadzenie egzaminu WF (kandydaci powinni posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwskazań do zdawania WF oraz strój sportowy). Po egzaminie odbędzie się rozmowa w trakcie której może nastąpić sprawdzenie wiedzy przydatnej na stanowisku, na które dana osoba kandyduje jak i ogólnej wiedzy o Siłach Zbrojnych. Godzina rozpoczęcia kwalifikacji - 8:00.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 25.01.2017.

W związku z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi kwalifikacje planowane w dniu 27.01.201 7r. przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych nie odbędą się.

Jednocześnie informujemy, że najbliższe kwalifikacje planowane są w dniach 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017r.

Termin stawiennictwa w ww. terminach o godzinie 8.30, JW 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową;
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących procesu naboru, oraz przebiegu służby wszystkich chętnych prosimy o osobiste stawiennictwo w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku ul. Przemyska 1 lub o kontakt telefoniczny tel. 261 156 616, 261 156 648.13.12.2016

 

 

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 13 i 27 stycznia, 03 i 17 lutego oraz 03 i 17 marca 2017 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar13.12.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW. 4494 (16 batalion powietrznodesantowy) w Krakowie ul. Wrocławska 82, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy w korpusie szeregowych zawodowych i Narodowych Sił Rezerwowych w 2017 r. w następujących terminach:

 

 • 10, 24 stycznia;
 • 07, 21 lutego;
 • 07, 21 marca;
 • 11, 25 kwietnia;
 • 09, 23 maja;
 • 13, 27 czerwca;
 • 12, 26 września;
 • 10, 24 października;
 • 14, 28 listopada;
 • 05, 12 grudnia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar01.12.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy , że w Jednostce Wojskowej 5077 (3 kompania regulacji ruchu) w Nisku ul. Sandomierska 20 w dniu 07.12.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych.
W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 

 

 20.10.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 8:00 w JW. 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych na stanowiska: kierowca kat C, C+E, kierowca elektromechanik.

Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 

 14.10.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w dniu 27 października 2016 r. o godzinie 8:00 w JW. 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje do Narodowych Sił Rezerwowych w korpusie szeregowych na stanowiska: kierowca kat C, C+E, kierowca elektromechanik.

Kandydaci powinni posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

 30.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w 11 batalionie dowodzenia w Żaganiu w dniach 05 i 07 lipca 2016 r. od godz. 08.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 21.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej i NSR:

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 3928 (5 batalion strzelców podhalańskich) w Przemyślu ul. 29 listopada 1 w dniu 28.06.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 
02.06.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniach 03 i 17 czerwca 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 20.05.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 20 maja 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

Informujemy również, że w 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68 w każdy drugi wtorek miesiąca o godz. 8.00 odbywać się będą kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 21.04.2016

 

 

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 2901 (5 pułk inżynieryjny) w Szczecinie ul. Metalowa 39 w każdą środę w godz. 8.00 – 12.00 prowadzone są kwalifikacje dla kandydatów na wolne stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


29.03.2016
Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:
Informujemy, że w:

 

 

 

 • JW. 3391 (3 batalion zmechanizowany) w Zamościu ul. Piłsudskiego 36 w dniu 12.04.2016 o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie występują wakujące stanowiska służbowe w n/w specjalnościach:
  • Główny Księgowy – Szef Finansów (mjr);
  • Zastępca Głównego Księgowego (por./kpt);
  • Kierownik Ambulatorium (por./kpt).

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


08.03.2016 Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej w 2016 r.: Informujemy, że w:

 

 

 

 

 

 • JW. 1749 (12 Brygada Zmechanizowana) w Szczecinie ul. Al. Wojska Polskiego 250, w dniu 15.03.2016 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • JW. 3533 (3 batalion radiotechniczny) w Sandomierzu ul. Mickiewicza 38, w dniu 11.03.2016 r. o godz. 08.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych;
 • JW. 4071 (11 batalion dowodzenia) w Żaganiu w dniu 16.03.2016 r. w godz. 08.00 – 12.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie podoficerów i szeregowych.

 

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 


 


22.02.2016

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 04 marca 2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar

 

 

 

 Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej i NSR w 2016 r.:
Informujemy, że w:

JW. 4009 (6 batalion dowodzenia) w Krakowie występują wolne wakaty na stanowiskach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w każdym korpusie osobowy. Kwalifikacje będą przeprowadzane w terminach:

 

 • 09, 23 lutego;
 • 08, 22 marca;
 • 12, 26 kwietnia;
 • 10, 24 maja;
 • 14, 28 czerwca;
 • 05, 12 lipca;
 • 23, 30 sierpnia;
 • 13, 27 września;
 • 11, 25 października;
 • 08, 22 listopada;
 • 01, 13 grudnia.

JW. 4686 (6 batalion logistyczny) w Krakowie ul. Głowackiego 1, występują wolne wakaty na stanowiskach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych. Kwalifikacje będą przeprowadzane w terminach:

 • 09, 23 lutego;
 • 10, 30 marca;
 • 12, 26 kwietnia;
 • 10, 24 maja;
 • 14, 28 czerwca;
 • 06, 27 września;
 • 11, 25 października;
 • 15, 29 listopada;
 • 06, 13 grudnia.

JW. 4228 (3 Regionalna Baza Lotnicza) w Krakowie ul. Montelupich 3, odbędą się kwalifikacje do NSR w terminach:

 • 23 marca;
 • 20 kwietnia;
 • 18 maja;
 • 22 czerwca;
 • 20 lipca;
 • 24 sierpnia;
 • 21 września;
 • 19 października;
 • 16 listopada;
 • 21 grudnia.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar


05.02.2015r

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej:

Informujemy, że w:

 • 10 Brygadzie Logistycznej w Opolu przy ul. Domańskiego 68 w dniu 24.02.2016 r. o godz. 8.00 odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych;
 • JW 4391 (7 batalion Kawalerii Powietrznej) w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72 w dniu 12.02.2016 r. o godzinie 8.30 odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych;
 • 34 Brygadzie Kawalerii Pancernej w Żaganiu w dniu 10.02.2016 r. w godz. 08.00 – 12.00 (czas stawiennictwa godz. 07.45 przy biurze przepustek 34 Brygady Kawalerii Pancernej) przeprowadzane będą rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny.

ppor. Jakub Szyndlar