Strona Główna BIP Strona Główna
Aktualne informacje o naborze
 

17.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:


Nazwa stanowiska

NIS

STE

Liczba stanowisk objętych kwalifikacją

 

UWAGI

ELEKTROMECHANIK

SZER./ST.SZER.

2

Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV

MŁODSZY KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

3

Prawo jazdy kat. C

MŁODSZY KIEROWCA

RADIOTELEFONISTA

SZER./ST.SZER.

1

Prawo jazdy kat. C, znajomość języka angielskiego

KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

1

Prawo jazdy kat. C+E

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

1

Konserwacja urządzeń sanitarnych

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

3

Elektryk budowlany

Kwalifikacje prowadzone są w 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39 w każdą środę w godz. 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz.8.00).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 648.


16.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy,że w dniu 27.10.2017 r. w 16 batalionie saperów w Nisku od godz 8.00 odbędzie się kwalifikacja kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 648.13.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy że w każdy czwartek w miesiącu października br., (tj. 19.10., 26.10.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
   • książeczkę wojskową; dowód osobisty;
   • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
   • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
   • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
   • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
   • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lII etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - komletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Poniżej przedstawiamy wykaz wakujących stanowisk:

NAZWA KOMÓRKI

NAZWA STANOWISKA

STE:

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

MŁODSZY OFICER

PPOR./POR.

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

INSTRUKTOR

PODOFICER

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

KOMENDANT OCHRONY

PODOFICER

SEKCJA LOGISTYKI (S-4)

PODOFICER SZTABOWY

PODOFICER

KANCELARIA KRYPTOGRAFICZNA

KIEROWCA-ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

ZESPÓŁ WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

SZEF ZESPOŁU

POR./KPT.

KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

PLUTON TRANSMISYJNY

DOWÓDCA PLUTONU

PPOR./POR.

OBSŁUGA TERMINALA SATELITARNEGO

STARSZY TECHNIK

PODOFICER

OBSŁUGA MOBILNEGO MODUŁU SD

KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI

SZEF KOMPANII-DOWÓDCA DRUŻYNY

PODOFICER

OBSŁUGA APARATOWNI

DOWÓDCA OBSŁUGI

PODOFICER

KOMPANIA WĘZŁÓW BAZOWYCH

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

OBSŁUGA APARATOWNI

STARSZY OPERATOR

PODOFICER MŁODZSZY

DRUŻYNA KABLOWA

MONTER

SZEREGOWY

DRUŻYNA KABLOWA

KIEROWCA - ELEKTOMECHANIK

SZEREGOWY

PLUTON ŁĄCZNOŚCI

ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

KOMPANIA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

KIEROWCA - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA ROZPOZNAWANIA SKAŻEŃ

KIEROWCA - ZWIADOWCA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA TRANSPORTOWA

KIEROWCA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY – RADIOTELEFONISTA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

KIEROWCA – REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA TRANSPORTOWA

KIEROWCA

SZEREGOWY

KOMPANIA LOGISTYCZNA

ZASTĘPCA DOWÓCY KOMPANII – DOWÓDCA PLUTONU

PPOR./POR.

KOMPANIA LOGISTYCZNA

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

DRUŻYNA ZAOPATRZENIA

KIEROWCA

SZEREGOWY