Strona Główna BIP Strona Główna
Procedura przyjęcia do NSR
 

PROCEDURA PRZYJĘCIA DO NSR


1. Wymagania:
Jeśli jesteś żołnierzem rezerwy, i spełniasz poniższe wymagania, możesz ubiegać się o kontrakt w Narodowych Siłach Rezerwowych:

 • obywatelstwo – obywatelstwo polskie,
 • karalność – niekarany sądownie,
 • wykształcenie:
  1. co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych,
  2. co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich,
  3. wyższe – dla stanowisk oficerskich,
 • kwalifikacje – odpowiednie do wymagań na stanowisku służbowym (np. prawo jazdy odpowiedniej kategorii dla stanowiska kierowcy);


2. Złóż wniosek
Procedurę kwalifikacji do NSR rozpoczyna wniosek o zawarcie kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych, który należy złożyć w Wojskowej Komendzie Uzupełnień. Do wniosku załącza się:

 • odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentów poświadczających posiadane wykształcenie lub zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki w przypadku jej trwania,
 • odpis lub uwierzytelnioną kopię świadectw pracy,
 • uwierzytelnioną kopię poświadczenia bezpieczeństwa,
 • zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu – dotyczy osób zatrudnionych,
 • inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w służbie wojskowej, w tym certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, lub uzyskania specjalizacji zawodowych, zaświadczenia o prawie wykonywania zawodu.


3. Wykonaj badania psychologiczne
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po weryfikacji wniosku, umożliwi zapoznanie się z przepisami regulującymi problematykę NSR oraz skieruje Cię do pracowni psychologicznej w celu odbycia badań psychologicznych, czyli testów psychologicznych mających na celu sporządzenie i przesłanie do WKU orzeczenia psychologicznego w związku z brakiem przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej.


4. Przejdź kwalifikacje
Wojskowy Komendant Uzupełnień, po powzięciu informacji o braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej skieruje Cię do jednostki wojskowej na kwalifikacje.
Na kwalifikację w jednostce wojskowej składa się:

 • rozmowa kwalifikacyjna: obejmuje weryfikację pod względem:
  1. specjalności wojskowej – poprzez sprawdzenie czy posiadana specjalność wojskowa jest tożsama ze specjalnością wojskową stanowiska, o które się ubiegasz.
  2. wykształcenia:
   • poprzez sprawdzenie czy posiadane wykształcenie jest zgodne z wymaganiami,
   • co najmniej gimnazjalne – dla stanowisk szeregowych,
   • co najmniej średnie – dla stanowisk podoficerskich,
   • wyższe – dla stanowisk oficerskich,
  3. stopnia wojskowego – sprawdzeniu podlega stopień wojskowy jaki posiadasz.
 • test sprawności fizycznej

 

Mężczyźni – grupa wiekowa do 25 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

13,50

14,50

16,10

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

10

8

6

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

50

40

35

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,0

32,0

33,2

Mężczyźni – grupa wiekowa do 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

14,15

15,15

16,35

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

9

7

5

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

45

35

30

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,4

32,4

33,6

Mężczyźni – grupa wiekowa powyżej 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Marszobieg na 3000 m

min

14,40

15,40

17,00

Podciąganie się na drążku wysokim

ilość

8

5

3

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

40

30

25

Bieg wahadłowy 10x10 m

sec

31,8

32,8

34,0

Kobiety – grupa wiekowa do 25 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

4,45

5,10

5,50

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

28

23

18

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

37

32

28

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

27,0

28,0

29,5

Kobiety – grupa wiekowa do 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

5,00

5,20

6,05

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

25

20

15

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

35

30

26

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

27,5

28,5

30,0

Kobiety – grupa wiekowa powyżej 30 lat

Ćwiczenia

Jednostka miary

Oceny

5

4

3

Bieg na 1000 m

min

5,15

5,35

6,20

Uginanie i prostowanie ramion w podporze leżąc przodem na ławeczce

ilość

22

17

12

Skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

33

28

24

Bieg zygzakiem „koperta”

sec

28,0

30,0

30,5


Dowódca jednostki wojskowej informuje Wojskowego Komendanta Uzupełnień o pozytywnie zakończonej kwalifikacji.

5. Podpisz kontrakt

Dowódca Jednostki Wojskowej po zakończonej kwalifikacji wyznaczy możliwie najszybszy termin podpisania z Tobą kontraktu. Podpisanie kontraktu odbywa się w jednostce wojskowej. Kontrakt może być zawarty na okres od 2 do 6 lat.

6. Odbierz kartę przydziału kryzysowego

Na okres trwania kontraktu żołnierz otrzyma przydział kryzysowy, którego szczegóły zawiera karta przydziału kryzysowego. W praktyce oznacza to, że w czasie trwania kontraktu możesz zostać wezwany do jednostki aby wziąć udział w:

 • zwalczaniu klęsk żywiołowych (pożarów, powodzi itp.)
 • likwidacji skutków klęsk żywiołowych(pożarów, powodzi itp.),
 • akcjach poszukiwawczych,
 • akcjach antyterrorystycznych,
 • ratowaniu życia ludzkiego,
 • oczyszczaniu terenu z niewybuchów i niewypałów,
 • zarządzaniu kryzysowym.

 

Opracowała: Małgorzta Osenkowska