Strona Główna BIP Strona Główna
Informacje ogólne
 

ZOSTAŃ ŻOŁNIERZEM
NARODOWYCH SIŁ REZERWOWYCH


 

Utworzenie i funkcjonowanie Narodowych Sił Rezerwowych (NSR), regulują przepisy, które weszły w życie z dniem 01 stycznia 2010 r. zawarte w ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

NARODOWE SIŁY REZERWOWE (NSR) – to wyselekcjonowany ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku realnych zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno na terenie kraju, jak i za granicą.

Jest to oferta Sił Zbrojnych RP dla żołnierzy rezerwy, stwarzająca możliwość połączenia służby wojskowej z jednoczesną pracą w cywilu.

Wystarczy podpisać kontrakt, aby za otrzymanym wynagrodzeniem, corocznie brać udział w zaplanowanych wcześniej ćwiczeniach wojskowych (do 30 dni w roku), uczestniczyć w szkoleniu oraz kursach specjalistycznych, zdobywać nowe doświadczenia i umiejętności.

Istotna jest możliwość odbywania służby w pobliskiej jednostce wojskowej, co pozwoli łączyć pasję z obowiązkami rodzinnymi i zawodowymi.

Służba w Narodowych Siłach Rezerwowych stwarza także możliwość wyróżnienia się we własnym środowisku, niosąc natychmiastową pomoc w zwalczaniu klęsk żywiołowych i ich skutków (powodzi, pożarów itp.), akcjach ratowania życia ludzkiego oraz uczestnictwie w misjach poza granicami kraju.

Należy pamiętać, iż w trakcie trwania służby w NSR stosunek pracy nawiązany w środowisku cywilnym jest prawnie chroniony, a pracodawca może ubiegać się o zwrot kosztów związanych z zastępstwem zatrudnianego żołnierza Narodowych Sił Rezerwowych.

 

 

W RAZIE DODATKOWYCH PYTAŃ SERDECZNIE ZACHĘCAMY DO KONTAKTU:
Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku
ul. Lipińskiego 109, 38-500 Sanok
tel. 261156616, 261156617, 261156649

e-mail: wkusanok@ron.mil.pl


Opracowała: Małgorzta Osenkowska