Strona Główna BIP Strona Główna
Przydatne kwalifikacje
 

PRZYDATNE KWALIFIKACJE

Kwalifikacjami przydatnymi w wojsku, o których mowa w art. 132 a ust. 1 i art. 132 b ust. 1 ustawy są kwalifikacje:

1. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C”;
2. kierowcy o uprawnieniach do prowadzenia pojazdów – prawo jazdy kat. „C+E”;
3. operatora sprzętu do robót ziemnych i urządzeń pokrewnych;
4. operatora maszyn i urządzeń dźwigowo – transportowych;
5. nurka;
6. płetwonurka;
7. skoczka spadochronowego;
8. ratownika medycznego/sanitariusza;
9. kucharza.