Strona Główna BIP Strona Główna
Szkoły oficerskie
 

SZKOŁY OFICERSKIE

 

Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie
00-908 Warszawa 49, ul. Gen.S. Kaliskiego 2
tel. 261-839-000
www.wat.edu.pl


Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni
81-103 Gdynia, ul. J. Śmidowicza 69
tel. 261-262-751
www.amw.gdynia.pl

  Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu
51-150 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109
tel. 261-658-576
www.awl.edu.pl

Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
08-521 Dęblin, ul. Dywizjonu 303 12
te. 261-517-100
www.wsosp.deblin.pl
Opracowała: Monika Wójcik