Strona Główna BIP Strona Główna
Studium oficerskie
 

STUDIUM OFICERSKIE

Na potrzeby przygotowania przyszłych kadr oficerskich w korpusie osobowym medycznym funkcjonują 2 modele pozyskiwania kandydatów, które obejmują:

 • studia na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej;
 • absolwentów cywilnych uczelni medycznych posiadających prawo wykonywania zawodu w specjalności medycznej poprzez 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu.

O przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w UM w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, może ubiegać się osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada obywatelstwo polskie;
 • posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej (w celu określenia zdolności psychicznej i fizycznej, którą orzekają wojskowe komisje lekarskie i wojskowe pracownie psychologiczne, wojskowy komendant uzupełnień, po dokonaniu rejestracji elektronicznej na stronie uczelni i złożeniu dokumentów do WKU, o których mowa w pkt. 3 – kieruje kandydata na badania);
 • niekarana sądownie;
 • posiada świadectwo dojrzałości uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia w szkołach wyższych;
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • spełnia wymogi określone w uchwale senatu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi dla wydziału wojskowo – lekarskiego, kierunek lekarski;
 • posiada co najmniej 18 lat.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób starających się o przyjęcie na I rok studiów stacjonarnych w UM w Łodzi w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, odbywać się będzie w dwóch etapach:

 • dotyczące przyjęcia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego, będzie przeprowadzany centralnie na szczeblu WSOWL we Wrocławiu;
 • dotyczący przyjęcia na I rok studiów medycznych na Wydział Wojskowo – Lekarski, kierunek lekarski, odbywać się będzie na UM w Łodzi. Aby móc kandydować na oba kierunki lekarskie na Wydziale Wojskowo – Lekarskim wymagana jest rejestracja na Wydziale Wojskowo – Lekarskim na kierunku lekarskim oraz kierunku lekarskim w ramach limitu miejsc Ministra Obrony Narodowej. W tym przypadku opłata jest jednorazowa.

UWAGA!!! 

Rekrutacja on-line na stronie Uniwersytetu Medycznego odbywa się w trakcie trwania (ETAP PIERWSZY) procesu rekrutacji w Wyższej Szkole Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW

 • 3 miesięczne studium oficerskie w WSOWL we Wrocławiu do 20 stycznia 2015 roku (liczy się data złożenia dokumentów w WKU w Sanoku).
 • Na I rok studiów stacjonarnych w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w ramach limitu Ministra Obrony Narodowej do 15 maja 2015 roku.