Strona Główna BIP Strona Główna
Kierownictwo
 

Kierownictwo:

 

 

 

 

ppłk  Dariusz BRZEŻAWSKI

Wojskowy Komendant
Uzupełnień

tel. 261 156 600

mjr Tomasz ŻYŁKA

Szef WPMiAR

Z-ca Komendanta

tel. 261 156 601

mjr Piotr LASEK

Szef Wydziału Rekrutacji

Rzecznik prasowy WKU

tel. 261 156 602