Strona Główna BIP Strona Główna
WOLNE STANOWISKA SŁUŻBOWE
 

26.04.2018r.

Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w 1 batalionie czołgów w Żurawicy zaplanowano na dzień 11.05.2018r.

Szczegółowe informacje zostaną umieszczone na stronie internetowej pod adresem: www.1bcz.wp.mil.pl


25.04.2018r.

Informujemy, że w dniu 23 maja 2018 r. w godz. 7.30-15.30 na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych, na  niżej wymienione stanowiska służbowe.


25.04.2018r.

Informujemy, że w 1. Ośrodku Radioelektronicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

Najbliższy termin kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 08.05.2018r.

Wykaz wakujących stanowisk.


24.04.2018r.

25 batalion dowodzenia w Tomaszowie Mazowieckim w 14.05.2018r. będzie prowadził kwalifikacje na stanowiska:

 1. Korpus podoficerów (sierż, st.sierż, mł.chor.) w korpusie osobowym:
 • Łączność i informatyka;
 • Wojsk Lądowych;
 • Logistyki;
 • Przeciwlotniczy;
 • Inżynierii wojskowej;
 • OPBMR.

         2. Korpus szeregowych w specjalnościach:

 • Kierowca kat.C;
 • Kierowca kat. C+E;
 • Kierowca - Ratownik medyczny;
 • Saper.

 

Osoby zainteresowane służbą  powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej (żołnierze po służbie przygotowawczej)
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, śwaidectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • strój do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • na weryfikację mogą zgłaszać się żołnierze rezerwy posiadający stopień:- PLUTONOWY.

 


24.04.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada nw. wakaty na stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych:

 • operator - poświadczenie poufne
 • operator - poświadczenie niewymagane

 

24.04.2018r.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia istnieją wolne wakaty dla kandydyatów do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


23.04.2018r.

Informujemy, że w 16 batalionie powietrznodesantowym w Krakowie występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • CELOWNICZY - obsługa moździerza lekkiego - 3 stanowiska
 • CELOWNICZY - obsługa RPG - 1 stanowisko
 • KIEROWCA-KUCHARZ - 2 stanowiska
 • MECHANIK - RUSZNIKARZ - 1 stanowisko
 • KIEROWCA OPERATOR - obsługa urządzeń MPS - 1 stanowisko

Termin najbliższych kwalifikacji to 08 maja 2018 r.


 

20.04.2018r.

Informujemy, że w 33 WOG w Nowej Dębie istnieją wakujące stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk.


18.04.2018r.

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz 8.00 11 batalion dowodzenia w m. Żagań będzie prowadził rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej:

1) w korpusie oficerów: ppor./por.;
2) w korpusie podoficerów: podoficer;
3) w korpusie szeregowych zawodowych.

Osoby zainteresowane służbą w 11 batalionie dowodzenia powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
 • książeczkę wojskową;
 • dowód osobisty;
 • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
 • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej -  w przypadku żołnierzy NSR;
 • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
 • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, śwaidectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
 • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w III etapach:

Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - kompletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Wykaz wakujących stanowisk.


18.04.2018r.

Informujemy, że w 104 batalionie logistycznym w Wałczu istnieją wolne stanowiska w korpusie szeregowych (kierowców kat. C, C+E oraz D)


17.04.2018r.

W związku z trwającym procesem osiągania limitów stanów ewidencyjnych w korpusie szeregowych zawodowych informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na stanowiska służbowe wymienione poniżej.

Kwalifikacje prowadzone są w każdą środę w godz. 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz. 8.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 18.04.2018r., 25.04.2018r. oraz 09.05.2018r.

Wakujące stanowiska.


16.04.2018r.


Kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 16 batalionie powietrznodesantowym, przeprowadzone zostaną w terminach:
8 i 22 maj, 19 czerwiec, 11 i 25 wrzesień, 9 październik, 13 listopad, 11 grudzień.

Lista potrzeb (wakatów)


16.04.2018r.

Informujemy, że 6 batalion powietrznodesantowy w Gliwicach posiada wolne stanowiska w korpusie szeregowych zawodowych.


16.04.2018r.


Informujemy,że kwalifikacje wojskowe dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej oraz w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w 6 batalionie logistycznym przeprowadzone zostaną w niżej podanych terminach:
11 kwiecień, 9 maj, 13 czerwiec, 12 wrzesień, 10 październik, 07 listopad, 12 grudzień.


10.04.2018r.

W Jednostce Wojskowej 4539 w Białobrzegach dn. 20.04.2018, odbędą się kwalifikacje dla kandydatów na nw.  stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy zawodowych, oraz dla stanowisk wytypowanych dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Szczegółowe informacje  WKU Sanok tel. 261156648. p. Monika KOWALSKA.

 

 


 

05.04.2018 r.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim ul. Piłsudskiego 72, najbliższe kawlifikacje planowane są w dniu 20 kwietnia 2018 r. o godz. 8.30.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 


   

 

05.04.2018 r.

Informujemy, że w dniu 11.04.2018 r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów (tylko w stopniach sierż.-mł.chor.).

Poszukiwani specjaliści:

 • elektromechanik (stacji rlok.)
 • operator (stacji rlok.) - kierowca (kat.C+E)
 • młodszy kierowca (kat.B) - ratownik
 • technik (stacji rlok.)
 • dowódca radiostacji

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


29.03.2018 r.

Informujemy, że w 1 Ośrodku Radiotelefonicznym istnieje pilna potrzeba uzupełnienia wakujących stanowisk przeznaczonych dla żołnierzy zawodowych i żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych. Najbliższy termin kwlifikacji do zawodowej służby wojskowej i NSR to 09.04.2018 r.

Wykaz wakujących stanowisk.


29.03.2018 r.

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • OBSŁUGA - obsługa moździerza lekkiego - 3 stanowiska
 • KIEROWCA - KUCHARZ - 3 stanowiska
 • MECHANIK - mechanik pojazdów kołowych - 1 stanowisko
 • MECHANIK - RUSZNIKARZ - 2 stanowiska

Termin najbliższych kwalifikacji to 17 kwietnia 2018 r.


 

19.03.2018 r.

Informujemy, że Morska Jednostka Rakietowa pilnie poszukuje kandydatów spośród żołnierzy rezerwy na wakujące stanowiska służbowe:

 • Dowódca zespołu - ratownik medyczny - pdf
 • Ratownik - mar/st.mar.

 

13.03.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w Jednostce Wojskowej 4495 występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żołnierzy zawodowych w niżej wymienionych specjalnościach wojskowych:

 • KIEROWCA - KUCHARZ - 3 stanowiska

Termin najbliższych kwalifikacji to 20 marca 2018 r.


13.03.2018 r.

Pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 33 Wojskowy Odział Gospodarczy dysponuje wakującymi stanowiskami do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


08.03.2018 r.

Pozyskiwanie kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 6 Wojskowy Odział Gospodarczy dysponuje wakującymi stanowiskami do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


06.03.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje do Jednostki Wojskowej Nr 4391 w Tomaszowie Mazowieckim odbędą się 16 oraz 30 marca o godzinie 8.30 przy ul. Piłsudksiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 


05.03.2018 r.

Wolne stanowiska służbowe.

Informujemy, że w 22 Bazie Lotnictwa Taktycznego w Malborku istnieją wolne stanowiska służbowe.

Wykaz wakujących stanowisk.


26.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że w 11 batalionie remontowym istnieją nieobsadzone stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


23.02.2018 r.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wakaty dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk.


20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 16 batalion saperów w Nisku dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


20.02.2018 r.


Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że w 8 Bazie Lotnictwa Transportowego w Krakowie istnieją nw. wakujące stanowiska do uzupełnienia żołnierzami NSR:

 • Podoficer zaopatrzenia - sierż. st.sierż./mł.chor.  - prawo jazdy kat.C
 • Kierowca - szer./st.szer.   -  prawo jazdy kat. C+E

 

20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że 33 WOG w Nowej Dębie bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r. w następujących terminach:

21 luty, 21 marzec, 18 kwieceiń, 16 maj, 20 czerwiec, 16 lipiec, 16 sierpień, 19 wrzesień, 17 październik, 21 listopad, 19 grudzień


20.02.2018 r.

Wolne stanowiska na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Informujemy, że 6 batalion chemiczny SP w Śremie dysponuje wolnymi nw. stanowiskami przeznaczonymi dla żołnierzy NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


20.02.2018 r.


Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że istnieją woakujące stanowiska służbowe dla zołnierzy NSR w 34 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Rzeszowie.


Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że JW 5077 w Nisku bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r. w następujących terminach:

26 marzec, 30 kwieceiń, 28 maj, 25 czerwiec, 30 lipiec, 27 sierpień, 24 wrzesień, 29 październik, 26 listopad, 31 grudzień


20.02.2018 r.

Kwalifikcje na stanowiska służbowe dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że 3 Regionalna Baza Logistyczna w Krakowie bedzie przeprowadzać kwalifikacje na stanowiska służbowe wytypowane dla żołnierzy NSR w 2018 r.  w następujących terminach:

27 marzec, 17 kwieceiń, 22 maj, 25 wrzesień, 23 październik, 27 listopad.

Kwalifikcje odbywać będą się we wtorki o godz. 11.00 Kraków, ul. Montelupich 3. Zbiórka na biurze przepustek do godz. 10.45 wyznaczonego dnia.


14.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

W związku z wakującymi stanowiskami służbowymi w kopusie szeregowych informujemy, że w dniu 29.03.2018 r. o godz 8.00 w 1 batalionie strzelców podhalańskich odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Chętnych prosimy o kontakt telefoniczny lub osobisty z Wojskową Komendą Uzupełnieńw Sanoku.
Więcej informacji pod nr. tel. 261 156 648, 261 156 649


13.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje dla żołnierzy do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych odbędą się dnia 23.02.2108 r. o godz. 8.30 w JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 • dokument tożsamości - książeczka wojskową;
 • dokument potwierdzający posiadane kwalifikacje;
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;
 • strój sportowy;
 • przybory piśmiennicze.

 

09.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 20.02.2018 r. w Jednostce Wojskowej 3533 w m. Sandomierz odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie szergowych zawodowych oraz w korpusie podoficerów (tylko w stopniach kpr. -mł.chor.).


stopień

nazwa stanowiska

miejscowość

szer. st.szer.

elektronik - metrolog

Sandomierz

szer. st.szer

Kierowca (kat. C+E) - elektromechanik

Klikawa (k. Puławy)

Wysoka Głogowska (k. Rzeszowa)

szer. st.szer

Młodszy kierowca (kat.B) - ratownik

Łabunie (k. Zamościa)

Brzoskwinia (k. Krakowa)

kpr. st.kpr. plut.

Młodszy technik (stacji rlok.)

Klikawa (k. Puławy)

 

kpr. st.kpr. plut.

Dowódca drużyny – podoficer gospodarczy (kat. D)

Łabunie (k. Zamościa)

Brzoskwinia (k. Krakowa)

sierż. st.sierż. mł.chor.

Technik ( stacji rlok.)

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)

sierż. st.sierż. mł.chor.

Dowódca radiostacji

Roskosz (k. Białej Podlaskiej)


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


07.02.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i NSR.

Informujemy, że w dniu 20 lutego 2018 r. od godz 8.00 na bazie kompleksu koszarowego 21 batalionu dowodzenia , planowane są kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych na niżej wymienione stanowiska służbowe.

Wykaz stanowisk służbowych w 21 batalionie dowodzenia.


07.02.2018 r.

Wolne stanowiska dla żołnierzy w ramach NSR.

Informujemy, że w dniu 22.02.2018 r. o godz. 8.00 w Jednostce Wojskowej Nr 4539 w Białobrzegach odbędą się kwalifikacje dla kandytówj na niżej wymienione stanowiska służbowe w ramach NSR.

Wykaz wakujących stanowisk.


07.02.2018 r.

Kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych.

Informujemy, że w Centrum Przygotowań do Misji Zagraniczych w Kielcach ul. Wojska Polskiego 300 od godziny 7.30 w nw. terminach:

- 27 lutego 2018 r.         - 25 września 2018 r.
- 27 marca 2018 r.         - 30 października 2018 r.
- 24 kwietnia 2018 r.      - 27 listopada 2018 r.
- 29 maja 2018 r.            - 11 grudnia 2018 r.
- 26 czerwca 2018 r.

zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa do Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska o nw. parametrach:

Lp.

NAZWA STANOWISKA

STE

JĘZYK ANGIELSKI stanag 6001

POŚWIADCZ. BEZPIECZEŃ.

ILOŚĆ STANOWISK

WYMAGANY

PREFEROWANY

1

MŁODSZY OFICER

PPOR. POR.

1111

2222

POUFNE

1

2

SZEF
 ZESPOŁU

POR. KPT.

1111

2222

POUFNE

6

3

OFICER

POR. KPT.

1111

2222

TAJNE

3

Chętni do uidziału w kwalifikacjach powinni zabrać ze sobą strój sportowy, zaświadczenie od lekarza rodzinnego dopuszczające do egzaminu ze sprawności fizycznej, książeczkę wojskową, kserokopię świadectwa potwierdzającego wykształcenie oraz kserokopie dokumentów potwierzających posiadane kwalifikacje wojskowe.


05.02.2018 r.


Kwalifikacje na wolne stanowiska dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że Jednostka Wojskowa 1560 w Sochaczewie pilnie poszukuje kandydatów do wykonywania obowiązków w ramach NSR na niżej wymienione stanowiska przewidziane dla podoficerów:

 • młodszy podoficer specjalista - STE:starszy podoficer
 • młodszy podoficer specjalista - STE:starszy podoficer
 • dowódca plutonu - STE:starszy podoficer
 • obsługa ruchomego węzła łączności - STE:podoficer
 • dowódca sekcji - STE:podoficer

 

05.02.2018 r.

Zawodowa służba wojskowa.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje w korpusie szeregowych zawodowych na niżej wymienione stanowiska:

Lp

NAZWA STANOWISKA

STE

LICZBA STANOWISK

1

Elektromechanik

SZER./ST.SZER.

1

2

Młodszy kierowca

SZER./ST.SZER.

9

3

Młodszy kierowca/Radiotelefonista

SZER./ST.SZER.

1

4

Kierowca

SZER./ST.SZER.

3

5

Kierowca

SZER./ST.SZER.

1

6

Obsługa

SZER./ST.SZER.

1

W związku z powyższym kandydaci proszeni są o stawianie się na kwalifikacje do 5 Pułku Inżynieryjnego przy ul. Metalowej 39, które prowadzone są w środy w godz 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz.8.00).
Najbliższe kwalifikacje prowadzone są w dniach 14.02.2018r.

Kandydaci stający na kwalifikacje powinni:

 • spełniać wymagania do zawodowej służby wojskowej wynikające z ustawy z dnia 11.09.2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych;
 • posiadać stosowne uprawnienia wynikające ze specjalności wojskowych wymienioych powyżej;
 • życiorys (CV);
 • świadectwo ukończenia szkoły;
 • dokumenty potwierdzające przebieg służby wojskowej.

 

19.01.2018 r.

Zawodowa służba wojskowa i NSR.

Informujemy, że w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie istnieją wolne wakaty w zakresie zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

WYKAZ WAKUJĄCYCH STANOWISK SŁUŻBOWYCH


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


19.01.2018 r.

Nabór do NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 02.02.2018 r. od godz. 8.00 w 2 Pułku Inżynieryjnym zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne dla żołnierzy rezerwy - kandydatów do służby w ramach NSR oraz zawodowej służby wojskowej.

Dodatkowo w tymże pułku występują wakujące stanowiska przeznaczone dla żółnierzy w korpusie oficerów młodszych, podoficerów, oraz dla szeregowych zawodowych posiadających prawo jazdy kat. C, C+E.


18.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w 2018 r. w 6 batalionie dowodzenia w Krakowie będą przeprowadzane kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej i narodowych Sił Rezerwowych w następujących terminach:

23 stycznia, 13 lutego, 13 marca, 10 kwietnia, 15 maja, 12 czerwca, 3 lipca, 28 sierpnia, 18 września, 16 paździrnika, 6 listopada, 4 grudnia.


18.01.2018 r.

Informujemy, że w każdy czwartek miesiąca od godz 8.00 Jednostka Wojskowa nr 4071 w m. Żagań będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

Wykaz wakujących stanowisk służbowych.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


16.01.2108 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w dniu 09.02.2018 r. od godz. 8.00 w 16 batalionie saperów w Nisku odbędą się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.


11.01.2018 r.

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.

Informujemy, że w związku z prowadzonym procesem naboru kandydatów na stanowiska przewidziane dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych najbliższe kwalifikacje planowane są w dniu 02.02.2018 r. o godz 8.30 JW 4391 Tomaszów Mazowiecki, ul. Piłsudksiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

Ø  dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

Ø  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

Ø  zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

Ø strój sportowy;

Ø  przybory piśmiennicze.

 


 

11.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, ze kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej w 6 batalionie logistycznym w 2018 r. przeprowadzane będą w następujących terminach:

7 lutego, 7 marca, 11 kwietnia, 9 maja, 13 czerwca, 12 września, 10 października, 7 listopada, 13 grugnia.

Ponadto informujemy, że na niżej wymienionych stronach 6 batalionu logistycznego oraz 6 Brygady Powietrznodesantowej znajdują się aktualne normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej dla kandydatów:

- 6blog.wp.mil.pl zakładka dołącz do nas;

- 6BPD.wp.mil.pl  zakładka służba w 6 BPD.


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


10.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w Batalionie Reprezentacyjnym odbywać się będą w następujących terminach:

11 stycznia, 01 lutego, 08 marca, 12 kwietnia, 10 maja, 14 czerwca, 12 lipca, 16 sierpnia, 13 września, 11 października, 15 listopada, 13 grudnia.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648.


04.01.2018 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że dnia 09.01.2018 r.o godz 08.00 w 5 batalionie strzelców podhalańskich w Przemyślu odbędą się kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w korpusie oficerów, podoficerów i szeregowych.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


 

29.12.2017 r.

Nabór żołnierzy rezerwy do służby zawodowej.

Informujemy, że  w JW. 4391 w Tomaszowie Mazowieckim  istnieje możliwość powołania do zawodowej służby wojskowej żołnierzy rezerwy w korpusie szeregowych.

Najbliższe kwalifikacje obędą się w dniu 05.01.2018 r. o godzinie 08.30, JW. 4391 Tomaszów Mazowiecki ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

Ø  dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

Ø  dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

Ø  zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

Ø  przybory piśmiennicze.

W celu uzyskania szczegółowych informacji, dotyczących procesu naboru oraz przebiegu służby, prosimy o osobiste stawiennictwo w WKU lub o kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 261-156-602 lub      261 – 156 - 648.

 

 


 

22.12.2017 r.

Informujemy, że w dniu 10.01.2018 r. o godzinie 8:00 w 3 Podkarpackiej Brygadzie Obrony Terytorialnej           w Rzeszowie odbędą się kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska   w korpusie oficerów i podoficerów na potrzeby 35 batalionu lekkiej piechoty Sanok:

Nazwa stanowiska

Stopień etatowy

Ilość

stanowisk

STARSZY PODOFICER

DOWÓDZTWA BATALIONU

CHOR./

ST. CHOR./

ST. CHOR. SZT.

1

MŁODSZY OFICER (S-3)

PPOR./POR.

1

SZEF SEKCJI (S-4)

PPOR./POR.

1

MŁODSZY OFICER (S-4)

PPOR./POR.

1

SZEF SEKCJI (S-9)

PPOR./POR.

1

SZEF SEKCJI – OFICER

BEZPIECZEŃSTWA

TELEINFORMATYCZNEGO

PPOR./POR.

1

STARSZY PODOFICER

(SEKCJA SZKOLENIA)

CHOR./

ST. CHOR./

ST. CHOR. SZT

1

DOWÓDCA PLUTONU

(PLUTON DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA)

PPOR./POR.

1

ZASTĘPCA DOWÓDCY PLUTONU –

DOWÓDCA DRUŻYNY (PLUTON DOWODZENIA I ZABEZPIECZENIA)

SIERŻ./

ST. SIERŻ./

MŁ. CHOR.

1

TECHNIK KOMPANII

SIERŻ./

ST. SIERŻ./

MŁ. CHOR.

3

DOWÓDCA PLUTONU – DOWÓDCA SEKCJI

PPOR./POR.

4

DOWÓDCA PLUTONU

(PLUTON WSPARCIA)

CHOR./

ST. CHOR./

ST. CHOR. SZT.

4

 

 

Kandydat powinien posiadać:

-      dokument tożsamości – książeczkę wojskową;

-      dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje;

-      zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwość przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego;

-      strój sportowy;

-      przybory piśmiennicze.

 

Miejsce stawiennictwa celem udziału w kwalifikacjach: biuro przepustek 1bsp, ul. Lwowska 5, Rzeszów (godz. 8:00).

 

Dodatkowe informacje można uzyskać:

- Szef Sekcji S-1 35 blp Sanok ppor. Witold MOTYKA, tel. 261 157 610

- Szef Wydziału Rekrutacji WKU Sanok mjr Piotr LASEK, tel. 261 156 602

   lub 261 156 648 .

 

Opracował: mjr Piotr LASEK


15.12.2017 r.

Kwalifikacje na wolne stanowiska dla żołnierzy NSR.

Informujemy, że w dniu 18.12.2017 r. w 9 batalionie dowodzenia w Białobrzegach odbędą si e kwalifikacje na stanowiska służbowe przeznaczone dla żołnierzy NSR:

 • Kierowca - szer./st. szer.
 • Kierowca - szer./st. szer.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


14.12.2017 r.

Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej

Informujemy, że w dniu 20 grudnia 2017 r. w godz 8.00-13.00 na bazie obiektu sportowego 21 batalionu dowodzenia, zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych,na stanowiska służbowe do 21 batalionu dowodzenia.

 

 

LP.

NAZWA STANOWISKA

WYMAGANE KWALIFIKACJE

OFICEROWIE

1

SZEF SŁUŻBY ZDROWIA – DOWÓDCA ZESPOŁU

MEDYCYNA OGÓLNA - LEKARZ

2

DOWÓDCA PLUTONU

KORPUS OSOBOWY ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

PODOFICEROWIE

1

INSTRUKTOR

WYKSZTAŁCENIE WYŻSZE – WYCHOWANIE FIZYCZNE

2

DOWÓDCA OBSŁUGI RADIOSTACJI

OBSŁUGA URZĄDZEŃ RADIOWYCH

3

DOWÓDCA OBSŁUGI

ZARZĄDZENIA I ADMINISTROWANIE LOKALNYMI SIECIAMI KOMPUTEROWYMI

4

DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ – DOWÓDCA APARATOWNI

ROZPOZNAWANIE I ANALIZA SKAŻEŃ

5

ANALITYK

ROZPOZNAWANIE I ANALIZA SKAŻEŃ

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


06.12.2017 r.

Informujemy, że w 33 Wojskowym Oddziale Gospodarczym w Nowej Dębie istnieją miejsca na wakujące stanowiska służbowe:

 

Lp.

NAZWA KOMÓRKI

NAZWA STANOWISKA

STE

1

PION GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

SZEF FINANSÓW

MJR

2

SEKCJI GOTOWOŚCI BOJOWEJ I MOBILIZACYJNEJ

OFICER

POR/KPT

3

INFRASTRUKTURA

OFICER

PPOR/POR

4

SŁUŻBA MUNDUROWA

PODOFICER SPECJALISTA

PODOFICER STARSZY

5

SŁUŻBA MPS

PODOFICER SPECJALISTA

PODOFICER STARSZY

6

SŁUŻBA ŚRODKÓW BOJOWYCH

PODOFICER SPECJALISTA

PODOFICER STARSZY

7

SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

SZEF SŁUŻBY

POR/KPT

8

SŁUŻBA SPRZĘTU ŁĄCZNOŚCI I INFORMATYKI

PODOFICER SPECJALISTA

PODOFICER STARSZY

9

SEKCJA HNS

SZEF SEKCJI

POR/KPT

10

SEKCJA HNS

MŁODSZY OFICER

PPOR/POR

11

MAGAZYN ŚRODKÓW BOJOWYCH Sandomierz

STARSZY MAGAZYNIER

PODOFICER

12

AMBULATORIUM

LEKARZ

PPOR/POR

13

MIEJSCE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ Kielce

KIEROWNIK

POR/KPT


6.12.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że w 16 batalionie saperów w Nisku dnia 11.12.2017 r. od godz 8.00 obywać się kwalifikacje dla kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648

 


5.12.2017 r.

Terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR.

Poniżej przedstawiamy terminy kwalifikacji do zawodowej służby wojskowej oraz NSR w 6 bpd w Gliwicach.

 

 • 3 i 10 styczeń 2018 r. godz. 8.00
 • 7 i 14 luty 2018 r. godz. 8.00
 • 7 i 14 marzec 2018 r. godz. 8.00
 • 4 i 11 kwiecień 2018 r. godz. 8.00
 • 9 i 16 maj 2018 r. godz. 8.00
 • 6 i 13 czerwiec 2018 r. godz. 8.00
 • 5 i 12 wrzesień 2018 r. godz. 8.00
 • 3 i 10 październik 2018 r. godz. 8.00
 • 7 i 14 listopad 2018 r. godz. 8.00
 • 5 i 12 grudzień 2018 r. godz. 8.00

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649, 261 156 648


22.11.2017 r.

Kwalifikacje do korpusu szeregowych zawodowych.

Informujemy, że najbliższe kwalifikacje w 7 batalionie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim dla żołnierzy zawodowych w korpusie szeregowych zawodowych planowane są w dniu 08.12.2017 r. o godz. 8.30 przy ul. Piłsudskiego 72.

Kandydat powinien posiadać:

 

 • dokument tożsamości - książeczkę wojskową
 • dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje
 • zaświadczenie lekarskie potwierdzające możliwości przystąpienia do egzaminu z wychowania fizycznego
 • strój sportowy
 • przybory piśmiennicze


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649


20.11.2017 r.

Powołanie do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że Ośrodek Rozpoznawania Obrazowego w Białobrzegach (garnizon Zegrze) posiada wakujące stanowisko młodszego oficera (wychowawczego)w zawodowej służbie wojskowej żołnierzy rezerwy.

Wymagania dla kandydatów na ww. stanowisko:

 

 

 • wykształcenie: posiadanie tytułu zawodowego magistra (równorzędne);
 • zaszeregowanie: STW: PPOR./POR., U:11/12
 • znajomość języka angielskiego na poziomie 2.2.2.2 wg STANAG 6001.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649


20.11.2017 r.

 


Kwalifikacja do zawodowej służby wojskowej i NSR.

Informujemy, że w dniu 21 listopada 2017 o godz 8.00 zostaną przeprowadzone kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej i Narodowych Sił Rezerwowych na stanowiska służbowe do 21 batalionu dowodzenia w Reszowie.


Osoby zainteresowane służbą wojskową w powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
   • oryginały lub kserokopie dokumentów stwierdzających posiadane kwalifikacje;
   • dokument tożsamości.

WYKAZ STANOWISK DO KWALIFIKACJI DO NSR 

NAZWA STANOWISKA

ILOŚĆ STANOWISK

WYMAGANE KWALIFIKACJE

OFICEROWIE

SZEF SŁUŻBY ZDROWIA – DOWÓDCA ZESPOŁU

1

Medycyna ogólna - lekarz

DOWÓDCA PLUTONU

1

Korpus osobowy łączności i informatyki

PODOFICEROWIE

INSTRUKTOR

1

Wykształcenie wyższe – wychowanie fizyczne

DOWÓDCA OBSŁUGI RADIOSTACJI

1

Obsługa urządzeń radiowych

DOWÓDCA OBSŁUGI

1

Zarządzanie i administrowanie lokalnymi sieciami komputerowymi

DOWÓDCA OŚRODKA ANALIZY SKAŻEŃ – DOWÓDCA APARATOWNI

1

Rozpoznanie i analiza skażeń

ANALITYK

1

Rozpoznanie i analiza skażeń


Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 649


.

17.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej.

Informujemy, że 5 Pułk Inżynieryjny prowadzi kwalifikacje na niżej wymienione stanowiska służbowe:


Nazwa stanowiska

NIS

STE

Liczba stanowisk objętych kwalifikacją

 

UWAGI

ELEKTROMECHANIK

SZER./ST.SZER.

2

Preferowane wykształcenie energetyczne lub uprawnienia kV

MŁODSZY KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

3

Prawo jazdy kat. C

MŁODSZY KIEROWCA

RADIOTELEFONISTA

SZER./ST.SZER.

1

Prawo jazdy kat. C, znajomość języka angielskiego

KIEROWCA

SZER./ST.SZER.

1

Prawo jazdy kat. C+E

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

1

Konserwacja urządzeń sanitarnych

OBSŁUGA

SZER./ST.SZER.

3

Elektryk budowlany

 

 

Kwalifikacje prowadzone są w 5 pinż Szczecin Podjuchy ul. Metalowa 39 w każdą środę w godz. 8.00-12.00 (stawiennictwo na godz.8.00).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 648.


16.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy,że w dniu 27.10.2017 r. w 16 batalionie saperów w Nisku od godz 8.00 odbędzie się kwalifikacja kandydatów do zawodowej służby wojskowej.

 

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt osobisty z WKU Sanoku lub kontakt telefoniczny: 261 156 648.13.10.2017 r.

Kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej

Informujemy że w każdy czwartek w miesiącu października br., (tj. 19.10., 26.10.) od godz. 08.00, Jednostka Wojskowa Nr 4071 w m. Żagań (czas stawiennictwa na godz. 07.45 przy biurze przepustek ul. Żarska, brama środkowa) będzie prowadziła rozmowy kwalifikacyjne do zawodowej służby wojskowej.

 

Osoby zainteresowane służbą wojskową w Jednostce Wojskowej Nr 4071 powinni posiadać na czas kwalifikacji następujące dokumenty:
   • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do przystąpienia do egzaminu sprawnościowego;
   • książeczkę wojskową; dowód osobisty;
   • świadectwo służby (dotyczy byłych żołnierzy zawodowych);
   • zaświadczenie o ukończeniu służby przygotowawczej - w przypadku żołnierzy NSR;
   • świadectwo ukończenia szkolenia podstawowego - w przypadku żołnierzy NSR;
   • inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, np. prawo jazdy, świadectwa ukończenia szkół, certyfikaty;
   • ubiór sportowy.

Kwalifikacje są prowadzone w lII etapach:
Etap I - sprawdzian sprawności fizycznej;
Etap II - komletowanie niezbędnych dokumentów;
Etap III - rozmowa kwalifikacyjna.

Poniżej przedstawiamy wykaz wakujących stanowisk:

NAZWA KOMÓRKI

NAZWA STANOWISKA

STE:

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

MŁODSZY OFICER

PPOR./POR.

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

INSTRUKTOR

PODOFICER

SEKCJA OPERACYJNA (S-3)

KOMENDANT OCHRONY

PODOFICER

SEKCJA LOGISTYKI (S-4)

PODOFICER SZTABOWY

PODOFICER

KANCELARIA KRYPTOGRAFICZNA

KIEROWCA-ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

ZESPÓŁ WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO

SZEF ZESPOŁU

POR./KPT.

KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

PLUTON TRANSMISYJNY

DOWÓDCA PLUTONU

PPOR./POR.

OBSŁUGA TERMINALA SATELITARNEGO

STARSZY TECHNIK

PODOFICER

OBSŁUGA MOBILNEGO MODUŁU SD

KIEROWCA - ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

KOMPANIA ŁĄCZNOŚCI

SZEF KOMPANII-DOWÓDCA DRUŻYNY

PODOFICER

OBSŁUGA APARATOWNI

DOWÓDCA OBSŁUGI

PODOFICER

KOMPANIA WĘZŁÓW BAZOWYCH

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

OBSŁUGA APARATOWNI

STARSZY OPERATOR

PODOFICER MŁODZSZY

DRUŻYNA KABLOWA

MONTER

SZEREGOWY

DRUŻYNA KABLOWA

KIEROWCA - ELEKTOMECHANIK

SZEREGOWY

PLUTON ŁĄCZNOŚCI

ELEKTROMECHANIK

SZEREGOWY

KOMPANIA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

CELOWNICZY - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

KIEROWCA - REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA ROZPOZNAWANIA SKAŻEŃ

KIEROWCA - ZWIADOWCA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA TRANSPORTOWA

KIEROWCA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

REGULUJĄCY – RADIOTELEFONISTA

SZEREGOWY

DRUŻYNA OCHRONY I REGULACJI RUCHU

KIEROWCA – REGULUJĄCY

SZEREGOWY

DRUŻYNA TRANSPORTOWA

KIEROWCA

SZEREGOWY

KOMPANIA LOGISTYCZNA

ZASTĘPCA DOWÓCY KOMPANII – DOWÓDCA PLUTONU

PPOR./POR.

KOMPANIA LOGISTYCZNA

TECHNIK KOMPANII

PODOFICER

DRUŻYNA ZAOPATRZENIA

KIEROWCA

SZEREGOWY