Strona Główna BIP Strona Główna
Struktura organizacyjna
 

Struktura organizacyjna

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień strukturę organizacyjną wojskowej komendy uzupełnień tworzą wydziały:
1) planowania mobilizacyjnego i administrowania rezerwami;
2) rekrutacji.