Strona Główna BIP Strona Główna
Status prawny
 

Status prawny

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku jest terenowymi organem wykonawczym Ministra Obrony Narodowej w sprawach operacyjno-obronnych i rządowej administracji niezespolonej - zgodnie z art. 14 ust 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2016 poz. 1534 z późn. zm.), który funkcjonuje w oparciu o § 3 ust. 9 lit. b rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie wojewódzkich sztabów wojskowych i wojskowych komend uzupełnień (Dz. U. z 2017r. poz. 626).