Strona Główna BIP Strona Główna
Skargi i wnioski
 

 SKARGI I WNIOSKI

     Wojskowy Komendant Uzupełnień w Sanoku przyjmuje skargi i wnioski:
  • osobiście w siedzibie WKU w Sanoku w każdy poniedziałek od godz. 14.00 – 16.00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu tel. 261-156-617;
  • za pośrednictwem ePUAP;
  • faksem – nr 261-156-609;
  • drogą pocztową na adres: Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku, 38-500 Sanok, ul. Lipińskiego 109;
  • drogą elektroniczną na adres e-mail: wkusanok@ron.mil.pl;

    Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków odbywa się zgodnie z przepisami:

  • Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn zm.) - Dział VIII;
  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

    Zgodnie z § 8 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46) Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska oraz adresu osoby wnoszącej sprawę pozostawione zostaną bez rozpoznania.