Strona Główna BIP Strona Główna
Podstawa prawna
 

 

Podstawą realizacji powszechnego prawa obywateli do dostępu do informacją publicznej są:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016r. poz. 1764);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016r. poz. 352 z późn. zm.);
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007r. , nr 10 poz. 68);
  • Decyzja nr 209/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 29 maja 2014r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON z 2014r. poz. 172).