Strona Główna BIP Strona Główna
Wniosek o ubiór mundurowy kombatanta
 

Zgodnie z art.203 ust.1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2016 r., poz.1255 z późn.zm.) członkowie Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej mają prawo m.in. do jednorazowego, bezpłatnego ubioru mundurowego na własność oraz do jego noszenia wraz z oznakami stopni wojskowych.

W celu otrzymania wyżej wymienionego ubioru mundurowego należy złożyć wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień właściwego ze względu na miejsce zamieszkania.

Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1.Imię i nazwisko;
2.Datę i miejsce urodzenia;
3.Numer PESEL;
4.Adres zamieszkania lub adres do korespondencji;
5.Informację o posiadanym stopniu wojskowym.

Do wniosku dołącza się kopię:
1.Legitymacji potwierdzającej członkostwo w Korpusie Weteranów walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej;
2.Dokumentu potwierdzającego posiadany stopień wojskowy.

Wniosek o wydanie ubioru mundurowego do pobrania TUTAJ

Zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 25.04.2017 r. w sprawie ubioru mundurowego członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 895) ubiór mundurowy członka Korpusu Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej wraz z oznakami posiadanych stopni wojskowych nosi się podczas:

  1. obchodów świąt państwowych, narodowych i wojskowych;
  2. uroczystości patriotycznych, patriotyczno-religijnych i religijnych;
  3. wygłaszania prelekcji dotyczących historii lub obronności państwa w jednostkach wojskowych, szkołach, zakładach pracy lub na forum organizacji społecznych;
  4. spotkań autorskich związanych z własną twórczością nawiązującą do historii lub obronności państwa;
  5. uroczystości rodzinnych.