Strona Główna BIP Strona Główna
HISTORIA
 

WOJSKOWA KOMENDA UZUPEŁNIEŃ W SANOKU


    
Tradycje administracji wojskowej w Sanoku sięgają listopada 1919 roku, kiedy to utworzono Powiatową Komendę Uzupełnień dla powiatów: Krosno, Lesko i Sanok.

     Z chwilą wyzwolenia Sanoka  w dniu 03 sierpnia 1944 roku na teren obecnych powiatów: sanockiego i leskiego skierowano z nowo utworzonej Rejonowej Komendy Uzupełnień w Przemyślu wydzieloną Tymczasową Komisję Poborową z zadaniem rejestracji przyszłych poborowych oraz przewożenia ich do Przemyśla.

W skład komisji wchodzili:

- przewodniczący : por. Włodzimierz MAKAREWICZ s. Józefa r. 1902

- członkowie: starosta powiatu p. SZCZUDLIK , Jan SOŁTYSIK - kierownik referatu wojskowego powiatu, lekarz cywilny dr ROBEL

- personel pomocniczy: sierż. Stanisław DERENDARZ z 4 podoficerami.

      Pierwsza siedziba komisji znajdowała się w budynku dawnej Powiatowej Komendy Uzupełnień przy ulicy Sobieskiego 2. Na podstawie rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej  z dnia 02 sierpnia 1945 r. w miesiącu listopadzie została utworzona Rejonowa Komenda Uzupełnień w Sanoku przy ulicy Królewskiej, licząca 30 osób stanu osobowego.

    Jej pierwszym komendantem wyznaczono przedwojennego oficera 6 pułku strzelców podhalańskich w Samborze mjr Jana KSIĄŻKA, a kierownikiem sekcji poboru i rezerw por. Włodzimierza MAKAREWICZA.

     W roku 1951 w wyniku zmian granicznych, obszar administrowania komendy został powiększony o powiat Ustrzyki Dolne.

     W 1976 r. Rejonowa Komenda Uzupełnień została przekształcona w Wojskową Komendę Uzupełnień i objęła swym zasięgiem dawne powiaty Brzozów, Lesko, Ustrzyki Dolne i Sanok.

    Zarządzeniem Szefa Sztabu Generalnego nr Pf – 190/I z dnia 08.02.1990 r. przeniesiono siedzibę Wojskowej Komendy Uzupełnień z ulicy Zamkowej 30 do kompleksu koszarowego przy ulicy Przemyskiej 1.

W oparciu o zarządzenie Szefa Sztabu Generalnego WP w sprawie utworzenia Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego – Regionalnego sztabu Wojskowego w Rzeszowie, Wojskowa Komenda Uzupełnień w Sanoku została podporządkowana bezpośrednio Szefowi Wojewódzkiego – Regionalnego Sztabu Wojskowego w Rzeszowie od dnia 30.06.1996 r.

      Za wyjątkowe zaangażowanie w działalności służbowej w 2007 roku, wzorowe wykonywanie zadań, nienaganną dyscyplinę oraz kreowanie prospołecznych postaw  Dowódca Śląskiego Okręgu Wojskowego gen. dywizji Zbigniew GŁOWIENKA – w kategorii Terenowych Organów Administracji Wojskowej- wyróżnił WKU w Sanoku okolicznościowym ryngrafem oraz nadaniem miana WYRÓŻNIAJĄCY.

       W czerwcu 2008 r. na administrowanym terenie odbyły się ćwiczenia MERKURY-08 z udziałem 2000 żołnierzy w tym ok.1000 powołanych z rezerwy.

       W 2009 r. zasadnicza służba wojskowa została zawieszona, tym samym decyzja o rezygnacji z obowiązkowych formy służby spowodowała zmianę wykonywanych zadań oraz systemu gromadzenia i użycia rezerw osobowych. W miejsce dotychczasowego poboru wprowadzono kwalifikację wojskową.  Program profesjonalizacji Sił Zbrojnych zawierał postanowienia o utworzeniu od 2010 r. Narodowych Sił Rezerwowych oraz uruchomienia służby przygotowawczej.

 2010 rok to także czas prac remontowych i modernizacji naszej siedziby przy ul. Przemyskiej 1.

       Od stycznia 2011r. w  wyniku restrukturyzacji Terenowych Organów Administracji Wojskowej, Wojskowa Komenda Uzupełnień funkcjonuje w nowych uwarunkowaniach etatowo - kadrowych.
 
        Z dniem 31.05.2011r. ppłk Piotr Skworzec Wojskowy Komendant Uzupełnień odszedł ze stanowiska . Tymczasowo jego obowiązki przejął mjr Eugeniusz Żak.

       14.11.2011r. rozkazem Szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych nowym Wojskowym Komendantem Uzupełnień został ppłk Marek Staroń.

       28.10.2013 r. WKU otrzymała Decyzją MON nr 285 z dnia 8 października 2013 r. odznakę pamiątkową.

      W związku z prowadzonymi pracami remontowymi, WKU zmieniła swoją dotychczasową lokalizację. Od 06.03.2017 r. zapraszamy do nowej siedziby w Sanoku przy ul. Lipińskiego 109 w budynku AUTOSANU.

       Z dniem 05.06.2017 r. rozkazem Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego na stanowisko Wojskowego Komendanta Uzupełnień wyznaczony został ppłk Dariusz Brzeżawski.

       Najnowszym wyzwaniem stojącym przed komendą jest rekrutacja ochotników do sanockiego batalionu Obrony Terytorialnej, którego formowanie ruszyło początkiem maja 2017r.

       Po wielu latach, wojsko wraca do Sanoka.

Dotychczasowi Wojskowi Komendanci Uzupełnień w Sanoku


Rejonowa Komenda Uzupełnień (RKU) w Sanoku - od 1945 r.
Komendanci:

1. mjr Piotr Książek (XI 1945 r.—XI 1946 r.)

2. por. Bronisław Goli (XI 1946 r.-1948 r.)

3. kpt. Edward Skowroński (1948 r. - krótko, kilka miesięcy),

4. kpt. Stanisław Krajewski (1948 r. - początek roku 1950 r.)

 

Wojskowa Komenda Rejonowa (WKR) w Sanoku - od 1949 r.
Komendanci:

1. kpt. Stanisław Krajewski (1949 r. - początek roku 1950 r.)

2. por. Adolf Kaszowski (1950 r. —IV 1951 r.)

3. por. Henryk Izmajłowicz (IV 1951 r. - 1952 r.) 4 por. Zygmunt Wysocki (IV 1952 r. - 1953 r.)

4. por. Mieczysław Kisiołek (1953 r. —1958 r..)

5. kpt. Marian Sawczak (tymczasowo do 26 listopada 1959 r.)

6. kpt. Adam Sławiński (XI 1959 r. - VI 1963 r.) 8. kpt. Marian Sawczak (VI 1963 r. —IV 1966 r.)

 

Powiatowy Sztab Wojskowy (PSzW) Sanok - od 1966 r.
Szefowie:

1. kpt. Marian Sawczak (VI 1966 r. — II 1967 r.)

2. płk Stanisław Komski (II 1967r. - VIII 1973 r.)

3. ppłk Marian Sawczak (VIII 1973 r. —IX 1973 r.)

4. ppłk Bolesław Gałuszka (IX 1973 r. - 1976 r.)

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień (WKU) w Sanoku - od 1976 r.
Komendanci:

1. płk Bolesław Gałuszka :(1976 r. - VI 1986 r.)

2. płk dypl. Stanisław Osika (VII 1986 r. - 1996 r.)

3. ppłk dypl. Wiesław Lewandowski (I 1997 r. - I 2007 r.)

4. mjr Kazimierz Chorążak (II 2007 r. - V 2007 r.)

5. ppłk Piotr Skworzec (VI 2007 r. - V 2011 r.)

6. ppłk Marek Staroń (XI 2011 r. - V 2017 r.)

7. ppłk Dariusz Brzeżawski (VI 2017 - obecnie)

 

Opracował: mjr Piotr Lasek