Strona Główna BIP Strona Główna
Powołanie do zawodowj służby wojskowej
 

 

WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ ŻOŁNIERZA REZERWY

 

 

 

(miejscowość, data)

   (stopień, imię i nazwisko)

 

(imię ojca, data urodzenia)

 

 (adres zamieszkania)

 

(numer identyfikacji podatkowej)

 

 

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ …….

 

…………………………..

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

 

Panie Pułkowniku zwracam się z wnioskiem o powołanie mnie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej      nr …….. w ………

Wniosek swój motywuję chęcią pełnienia zawodowej służby wojskowej            w korpusie szeregowych zawodowych.

Posiadam wykształcenie zawodowe (średnie), prawo jazdy kat. C, kurs uprawniający do kierowania pojazdem wojskowym typu BRDM. (lub inne kwalifikacje) 

            Oświadczam, że zostałem zapoznany z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej żołnierzy zamieszczonymi w ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. Nr 179, poz. 1750
z późn. zm.)

 

…………………………………..

      (data, podpis)