Strona Główna BIP Strona Główna
Powołanie do zawodowej służby wojskowej - uprawnienia szczególne
 

 

WZÓR WNIOSKU O POWOŁANIE DO ZAWODOWEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ OSOBY NIE BĘDĄCEJ ŻOŁNIERZEM ZGODNIE Z ART. 11 USTAWY PRAGMATYCZNEJ

 

 

 

(miejscowość, data)

 

 (stopień, imię i nazwisko)

 

(imię ojca, data urodzenia)

 

 

(adres zamieszkania)

 

(numer identyfikacji podatkowej)

 

 

 

DOWÓDCA

JEDNOSTKI WOJSKOWEJ …….

 

…………………….

 

 

 

 

 

WNIOSEK

 

 

Panie Pułkowniku zwracam się z wnioskiem o powołanie mnie do zawodowej służby wojskowej w korpusie szeregowych zawodowych w Jednostce Wojskowej      nr ……… w …………

Wniosek swój motywuję chęcią pełnienia zawodowej służby wojskowej            w korpusie szeregowych zawodowych.

Posiadam wykształcenie zawodowe oraz uprawnienia do nurkowania
i wykonywania prac na dużych głębokościach.

            Oświadczam, że zostałem zapoznany z przepisami normującymi przebieg służby wojskowej żołnierzy zamieszczonymi w ustawie z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

…………………………………..

      (data, podpis)