Strona Główna BIP Strona Główna
PODSTAWOWE AKTY PRAWNE
 
USTAWY:
 
 1. USTAWA z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (j.t. Dz. U. 2016 r. poz. 1534 z póź. zm.)
 
 

ROZPORZĄDZENIA:

 
 1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przydziałów mobilizacyjnych i pracowniczych przydziałów mobilizacyjnych (Dz. U. z 2017r., poz. 725)
   
     
   
 2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 3 czerwca 2004 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych żołnierzy rezerwy (Dz. U. Nr 142 poz. 1505 z póź. zm.)
   
     
   
 3. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z póź. zm.)
   
     
   
 4. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wojskowego dokumentu osobistego (Dz. U. Nr 212 poz. 2154 z póź. zm.)
   
     
   
 5. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41 poz. 234)
   
 6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2010 r. w sprawie mianowania na stopnie wojskowe (j. t.Dz. U. z 2015r. poz. 307 z póź. zm.)
   
     
   
 7. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz. U. z 2015r., poz. 950)
   
     
   
 8. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 8 października 2010 r. w sprawie prowadzenia ewidencji wojskowej (Dz. U.Nr 199 poz. 1321 z póź. zm.)