Strona Główna BIP Strona Główna
SPRAWOZDANIE PM-1
 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej  (jt. Dz. U z 2012 r., poz. 591 z późn. zm.) obowiązkiem wszystkich posiadaczy jest sporządzić i przesłać w ustalonym terminie do właściwej terytorialnie Wojskowej Komendy Uzupełnień sprawozdania rocznego PM-1 o posiadanych środkach transportowych i maszynach.

W sprawozdaniu PM-1 należy ująć wszystkie pojazdy samochodowe, naczepy, przyczepy, maszyny do robót ziemnych, budowlanych, drogowych  i przeładunkowych (za wyjątkiem maszyn rolniczych) oraz inne maszyny samobieżne, przenośne i przewoźne, będące własnością posiadacza oraz środki w leasingu.

Wszelkie informacje związane ze sporządzeniem Sprawozdania PM-1 uzyskać można bezpośrednio w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Sanoku lub telefonicznie pod numerem telefonu 261 156 612 , pon. –  pt. w godz. 7.30 - 15.30

 

Do pobrania:

Sprawozdania PM-1

Wzór wypełnionego sprawozdania PM-1

Wykaz symboli indeksowych pojazdów samochodowych i maszyn ITS

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Rady Ministrow z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń rzeczowych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 5 października 2004 r. w sprawie swiadczeń osobistych na rzecz obrony w czasie pokoju.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

 

 

Opracował: kpt. Tomasz Kuzdro