Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy oficerskie
 

KURS OFICERSKI przeznaczony jest dla kandydatów na oficerów rezerwy (którzy odbyli czynną służbę wojskową lub przeszkolenie wojskowe) do pełnienia obowiązków na stanowiskach dowódców plutonów w korpusie osobowym wojsk lądowych.

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności praktyczne, niezbędne na stanowisku dowódcy plutonu oraz przygotowanie ich do dowodzenia w warunkach taktycznych.

Zajęcia odbywają się w formie wykładów, seminariów, repetytoriów, zajęć grupowych oraz praktycznych. Formą zakończenia kursu jest: EGZAMIN NA OFICERA.

PRZYZNANE LIMITY NA KURSY OFICERSKIE NA ROK 2018

WSzW

WKU

KURS OFICERSKIE

Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu

RZESZÓW

SANOK

08.01-30.03.2018 SW: 38A01 Dowódca plutonu

08.01-30.03.2018 SW: 34A01 Dowódca plutonu

08.01-30.03.2018 SW: 20B01 Dowódca plutonu

09.04-29.06.2018 SW: 54B01/54C01 Oficer

Przyznany limit:

4 miejsca w w/w terminach


Wszystkich zainteresowanych żołnierzy rezerwy z wyższym wykształceniem zachęcamy do składania wniosków w WKU Sanok, ul. Lipińskiego 109.

Tel. kontaktowy: 261 156 618


(pobierz wzór wniosku)

Decyduje kolejność zgłoszeń – NIE ZWLEKAJ!!!

Opracawała: Dorota LASEK