Strona Główna BIP Strona Główna
Kursy podoficerskie
 

KURSY PODOFICERSKIE

Na kurs podoficerski mogą być skierowani szeregowi i starsi szeregowi rezerwy posiadający wykształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej, którzy odbyli zawodową (kontraktową) służbę wojskową, zasadniczą (nadterminową) służbę wojskową, służbę przygotowawczą lub przeszkolenie wojskowe. Zasadniczym kryterium zakwalifikowania na kurs jest posiadanie specjalności wojskowej lub wykształcenia cywilnego zbieżnego z korpusem osobowym , w którym mają być szkoleni w czasie kursu.
Podczas kursu w ramach wychowania fizycznego należy zaliczyć sprawdzian ze sprawności fizycznej:

- marszobieg na 3000 m

- podciąganie się na drążku wysokim

- skłony tułowia w przód w czasie 2 min.

- bieg wahadłowy 10x10 m


Osoby zainteresowane odbyciem przeszkolenia powinny złożyć wniosek do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Sanoku.(pobierz wzór wniosku)

Plan kursów przeszkalania kadry rezerwy w 2017 roku.

Informujemy, że limit dla WKU w Sanoku na 2017 rok wynosi:

WSzW

WKU

KURSY PODOFICERSKIE

RZESZÓW

SANOK

(przyznany limit)

SP WLąd Poznań

06.03-19.05

25.09-08.12

Dowódca drużyny 20B23

2

Opracowała: Dorota Lasek